Osiągnięcia

  1. Home
  2. Osiągnięcia
  3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

Charakterystyka i struktura zawodów

Zawody Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej przebiegają w trzech etapach:

  • szkolnym,
  • diecezjalnym,
  • ogólnopolskim.

Pierwszy etap przeprowadzają katecheci bądź szkolni koordynatorzy konkursu – wyznaczeni przez dyrektorów placówek. Zarejestrowane wcześniej w konkursie szkoły otrzymują od organizatora pakiety zawierające: arkusze testowe oraz pytania dodatkowe (w przypadku koniecznej dogrywki) wraz z kluczem odpowiedzi dla komisji szkolnych. Autorami pytań na każdym poziomie eliminacji są bibliści Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Etap diecezjalny przygotowują koordynatorzy diecezjalni konkursu, powołani przez organizatora. Do etapu diecezjalnego mogą awansować trzy osoby z każdej biorącej udział w konkursie Na eliminacje składają się dwie części: pisemna (test wyboru) oraz ustna. Etap ogólnopolski – finał konkursu
to dwudniowe spotkanie, na które obok eliminacji mających wyłonić zwycięzców danej edycji składają się wydarzenia modlitewno-formacyjne i artystyczne. W pierwszym dniu uczestnicy rozwiązują test pisemny, na podstawie którego siedem osób kwalifikuje się do części ustnej. Do ścisłego finału może awansować siedem osób, które wykażą się największą wiedzą w teście. W drugim dniu wszyscy poznają „siódemkę” rywalizującą o pierwsze miejsca w konkursie i śledzą ich zmagania przed komisją. W części ustnej uczestnicy odpowiadają na te same pytania, aż do wyłonienia zwycięzców.

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2022-2023

Kamil Burzyński udział w etapie ogólnopolskim (finale).

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – ks. K. Laska

Rok szkolny 2021-2022

Gabriela Prusek – III miejsce w etapie diecezjalnym; udział w zawodach na szczeblu ogólnopolskim.

Maria Ozygała – V miejsce etapie diecezjalnym.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – ks. Eryk Sienkiewicz.

Rok szkolny 2020-2021

Kamil Burzyński udział w etapie ogólnopolskim (finale).

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – ks. K. Laska

Monika Wieczorek – IV miejsce w etapie diecezjalnym.

Hanna Trzaskowska – V miejsce w etapie diecezjalnym.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – ks. Eryk Sienkiewicz.