Osiągnięcia

  1. Home
  2. Osiągnięcia
  3. OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA „O Diamentowy Indeks AGH”

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA „O Diamentowy Indeks AGH”

Charakterystyka i struktura zawodów

Trzystopniowa ogólnopolska olimpiada pod nazwą „O Diamentowy Indeks AGH” realizowana jest w zakresie pięciu przedmiotów: matematyki, informatyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Laureaci olimpiady przyjmowani są na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Ogólnopolska „Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH” sprzyja lepszemu przygotowaniu młodzieży do wyzwań współczesnego świata, czyli wzrostu roli wiedzy i informacji przy coraz szybszym postępie naukowo-technicznym.

Zawody mają charakter trójstopniowej olimpiady przedmiotowej:

  • I stopień – etap szkolny,
  • II stopień – etap okręgowy,
  • III stopień – etap centralny.

W programie znajduje się zakres wiedzy, umiejętności oraz wykaz literatury wymaganych na poszczególnych etapach Olimpiady.

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2021-2022

Maria Lipska – tytuł Finalisty w zawodach na szczeblu ogólnopolskim.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Daniel Pawlikowski.