Samorząd uczniowski


Samorząd Uczniowski
Rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący: Kamil Burzyński
Zastępca: Maja Tońska
Opiekun: Damian Szweda