Rekrutacja 2024/2025

Harmonogram rekrutacji

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać 19 czerwca 2024 r. (Wniosek do pobrania TUTAJ)
 2. Wniosek należy uzupełnić o kopię świadectwa ukończenia szkoły i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie  od 21 czerwca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.
 3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 10 lipca 2024 r.
 4. W przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 15 lipca 2024 r.
 5. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 16 lipca 2024 r. do godz. 10:00

 

Nasza szkoła z roku na rok się rozwija. W tym roku planujemy otwarcie dwóch klas pierwszych, w każdej z klas przewidujemy 24 miejsca:

 

Klasa humanistyczna

 • Wszyscy rozszerzają język polski
 • Możliwe rozszerzenia dodatkowe (maksymalnie 2): historia, wos, biologia, język angielski, język niemiecki
 • Autorski program edukacji kulturalno-językowej

Klasa przyrodnicza

 • Możliwe rozszerzenia (maksymalnie 3): biologia, fizyka, informatyka, geografia, matematyka, chemia, język angielski, język niemiecki
Dodatkowe języki obce, których uczymy w szkole to niemiecki i włoski.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą Szkołą zapraszamy do kontaktu z nami!

 

Nie jesteśmy objęci systemem rekrutacji elektronicznej, więc zapisy do naszej szkoły odbywają się w sposób tradycyjny, mianowicie:
 1. Prosimy wypełnić wniosek, w którym będą następujące informacje:

  • Dane osobowe (Imię, nazwisko, adres, numer telefonu rodzica/opiekuna)

  • Wskazanie na profil, którym kandydat jest zainteresowany

  • Motywacja do nauki w naszej Szkole

  • Wniosek dostarczamy do sekretariatu szkoły. Wyjątkowo można wysłać go w formie skanu na adres lickatol@wp.pl lub wrzucić do skrzynki na listy przy naszej szkole.

 2. Następnie zaprosimy kandydata wraz z rodzicami na spotkanie z dyrekcją szkoły, księdzem oraz przedstawicielem organu prowadzącego (informację przekaże sekretariat).

 3. A potem już tylko czekamy na ogłoszenie list przyjętych kandydatów.

 4. Wszystkie terminy, którymi się posługujemy opierają się na Zarządzeniu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

   

ZARZĄDZENIE NR 3 – WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3

   

Wniosek do wydrukowania: pobierz

DEKLARACJA-ZAPISU-24-25