TOŻSAMOŚĆ POLSKA FUNDAMENTEM NASZEGO „JA”

Zleceniodawca: Skarb Państwa – Minister Edukacji i Nauki RP
Beneficjent: Stowarzyszenie Świętej Rodziny
Informujemy, że dnia 22 listopada 2023 r. zawarliśmy
umowę Nr MEiN/2023/DPI/3550
ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki
Nazwa zadania pn.

„TOŻSAMOŚĆ POLSKA FUNDAMENTEM NASZEGO „JA”

realizowanego w ramach programu pn. „Program Wsparcia Edukacji”

Informacja o wartościach finansowania realizacji zadania publicznego:
dotacja celowa/środki finansowe przekazane przez SP – MEiN: 80 000,00zł
wkład własny – środki finansowe własne: 9 000,00zł
całkowity koszt zadania 89 000,00zł