Osiągnięcia

  1. Home
  2. Osiągnięcia
  3. Olimpiada wiedzy ekonomicznej

OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Charakterystyka i struktura zawodów

OWE ma zasięg ogólnokrajowy. Jej zawody są trzystopniowe:

  • zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach,
  • zawody II stopnia (okręgowe) odbywają się w skali okręgów,
  • zawody III stopnia (centralne) odbywają się w skali ogólnokrajowej.

Zawody I i II stopnia przeprowadzane są w formie pisemnej, natomiast zawody III stopnia – w formie pisemnej i ustnej. Mają one charakter indywidualny i obejmują zagadnienia wskazane programem OWE, zawarte w literaturze zalecanej w przygotowaniach do zawodów oraz aktualne problemy społeczno-gospodarcze Polski i świata. Do zawodów III stopnia kwalifikowanych jest 100 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów w zawodach II stopnia. Po przeprowadzeniu zawodów centralnych Komitet Główny podejmuje decyzję o przyznaniu tytułu laureata i finalisty na podstawie protokołu jury.

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2020-2021

Szymon Hochleitner – udział w zawodach okręgowych

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Żaneta Kędzierska.