Osiągnięcia

  1. Home
  2. Osiągnięcia
  3. Olimpiada Filozoficzna

OLIMPIADA FILOZOFICZNA

Charakterystyka i struktura zawodów

Zawody są trójstopniowe i składają się z etapu szkolnego, okręgowego i centralnego (finału). Zawody pierwszego stopnia polegają na samodzielnym wyborze jednego z tematów wymienionych w aktualnym programie Olimpiady Filozoficznej oraz opracowaniu tematu w formie poszerzonej pracy pisemnej. Zawody drugiego stopnia składają się z części pisemnej i ustnej, przy czym do części ustnej dopuszczani są ci uczestnicy, którzy otrzymają wymaganą liczbę punktów. KGOF do zawodów III stopnia kwalifikuje co najmniej 100 zawodników, którzy spełnili wymagania określone jako warunki uzyskania kwalifikacji. Zawody trzeciego stopnia mają charakter egzaminu ustnego, który składa się z dwóch części:

  • pierwsza polega na obronie pracy pisemnej z etapu szkolnego i odpowiedzi na pytania komisji,
  • druga polega na analizie krótkiego fragmentu tekstu filozoficznego i odpowiedzi na pytania.

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2022-2023

Maria Ozygała – tytuł Finalisty w zawodach na szczeblu ogólnopolskim. Uczennica została zwolniona z konieczności przystąpienia do egzaminu maturalnego, uzyskując na świadectwie wynik 100%.