Hymn

  1. Home
  2. Hymn

Hymn szkolny – śpiewany na uroczystościach szkolnych i apelach.
Hymnem szkoły jest przekazany szkole przez ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego Hymn Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

ŚWIĘTA RODZINO zamieszkaj pośród nas
ochraniaj miłość, broń wiary w trudny czas,
wprowadzaj pokój pod każdy dach,
strzeż nasze serca od mocy zła.
Święta Rodzino, prosimy Cię
nasze rodziny miej w opiece swej. 2x

1. Jezu, Maryjo, Józefie,
w Was Bóg okazał swoją moc,
przez Was na ziemie przyszło zbawienie,
bo miłość zwyciężyła zło,
wszelkie zło.

2. Jezu, Maryjo, Józefie,
w miłości Waszej chcemy trwać,
Waszym pokojem napełniać serca,
Boskiemu Ojcu chwałę dać,
chwałę dać.

3.Jezu, Maryjo, Józefie,
Święta Rodzino ziemskich dróg,
błogosław ojców, matki i dzieci,
by wśród nich zawsze mieszkał Bóg,
mieszkał Bóg.