Aktualności

Koncert „13.12.1981”

TOŻSAMOŚĆ POLSKA FUNDAMENTEM NASZEGO „JA”. Projekt realizowany w ramach Programu Wsparcia Edukacji ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Pragniemy przedstawić relację z kolejnego wydarzenia artystycznego, które wpisało się w realizację zadania projektowego ,,DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”.
8 grudnia odbył się koncert „13.12.1981”.

  • Przygotowanie koncertu było związane z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego i pielęgnowaniem pamięci o niezłomnych bohaterach.
  • Tematem przewodnim spotkania było hasło „Oblężone miasto, oblężony człowiek”, co pozwoliło na ukazanie repertuaru na tle szerokiego kontekstu.
  • Koncert odbył się w formule spektaklu słowno-muzycznego, w którym aranżacje osadzone zostały powiązane z biegiem wydarzeń lat 80.
  • Fundamentem inicjatywy jest wzmocnienie wychowania patriotycznego, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie zainteresowania historią najnowszą, demitologizacja tzw. „kolorowego PRL” i genezy traumatycznych wydarzeń roku 1981, budowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich, nauka szacunku do wartości takich jak: wolność, niepodległość, miłość do Ojczyzny, ofiara z życia.

Przedsięwzięciu o artystycznym charterze towarzyszyło przygotowanie: materiałów edukacyjnych, wystawy i udział w akcji zapalenia światła w oknie. Wydarzenie związane było z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.

,,Drogi do niepodległości” to dwie odsłony spotkań artystycznych:

  • Koncert „19:18”- zadanie zrealizowane 29.11.2023 r.,
  • Koncert „13.12.1981” – zadanie zrealizowane 8.12.2023 r.

Przedsięwzięcia zrealizowano w ramach projektu edukacyjnego realizowanego w ramach Programu Wsparcia Edukacji MEiN.
Spotkania przygotowali i zorganizowali nauczyciele liceum. Pod ich kierunkiem i opieką uczniowie zaprezentowali dwa widowiska. W trakcie koncertów do wspólnego śpiewania została zaangażowana cała społeczność szkoły. Uczniowie poprzez obcowanie z kulturą, muzyką,sztuką odkrywali drogi poznawania fundamentów naszej tożsamości. Koncerty zaktywizowały społeczność do udziału w wydarzeniu o charakterze patriotycznym i obywatelskim.