Aktualności

„JA wczoraj – dziś – jutro”

TOŻSAMOŚĆ POLSKA FUNDAMENTEM NASZEGO „JA”. Projekt realizowany w ramach Programu Wsparcia Edukacji ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Cykl warsztatów dla uczniów „JA wczoraj- dziś-jutro”. Nasze korzenie jako fundamentu płynnego i pewnego poruszania się w świecie teraźniejszym i przyszłym. Warsztaty odbyły się w terminie 28 listopada 2023 r.- 11 grudnia 2023 r. i były ukierunkowane na:

  • zwiększenie odporności na stres i umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz sprawne minimalizowanie wpływu mechanizmów reakcji stresowych na codzienne funkcjonowanie,
  • poznanie ograniczeń i mocnych stron, które mają decydujący wpływ na budowanie wizerunku,
  • zaobserwowanie siebie w sytuacji trudnej, tj. egzaminu ustnego, wystąpienia publicznego itp. i autoprezentację,
  • pielęgnowanie i kształcenie postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem naszych korzeni jako fundamentu płynnego i pewnego poruszania się w świecie rozwijających się technologii i innowacji,
  • tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień, w szczególności w obszarze nowych technologii, ale jednocześnie kształcenie właściwej postawy wobec zagrożeń wynikających z korzystania z technologii, z uwzględnieniem choroby cywilizacyjnej współczesności, która wiąże się z obawą, że coś naprawdę ciekawego i satysfakcjonującego dzieje się bez naszej wiedzy, natomiast inne osoby mogą w tym uczestniczyć lub to zobaczyć.

Wypracowanie postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, zwiększenie odporności na stres i umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności w obszarze nowych technologii, umiejętność autoprezentacji. Zbudowanie katalogu narzędzi i wartości młodego, obywatela aktywnego, chętnego do angażowania się w pracę na rzecz kraju i dobra wspólnego.