Aktualności

,,DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

TOŻSAMOŚĆ POLSKA FUNDAMENTEM NASZEGO „JA”. Projekt realizowany w ramach Programu Wsparcia Edukacji ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Pragniemy przedstawić relację z wydarzenia artystycznego, które odbyło się 29 listopada 2023r.
Zadanie projektowe ,,DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” to dwie odsłony spotkań artystycznych. Koncert pt. „19:18”, który stanowił pierwszą część, to wspólne śpiewanie pieśni, artystyczne aranżacje współczesnych kompozycji oraz hybrydowe wykonanie polskich pieśni patriotycznych.
Spotkanie wzmocniło: szacunek dla dziedzictwa, postawę patriotyczną i obywatelską, miłość Ojczyzny, budowało wspólnotę.

Został wykonany repertuar ukazujący niepodległość jako największe pragnienie naszych przodków oraz wielkie dziedzictwo i odpowiedzialność współczesnego pokolenia.
Spotkanie ukierunkowane było na kształcenie i wyrażanie postawy patriotycznej, budowanie wspólnoty i dialog pokoleniowy. Artyści zaprezentowali słowne, wokalne i instrumentalne aranżacje tekstów i kompozycji oraz hybrydowe wykonanie pieśni patriotycznych. Spektakl został wzbogacony o materiały multimedialne.

,,Drogi do niepodległości”. Dwie odsłony spotkań artystycznych. Koncert „19:18” to zadanie projektu edukacyjnego realizowanego w ramach Programu Wsparcia Edukacji MEiN.

Już w grudniu druga odsłona spotkań „Drogi do niepodległości”- koncert „13.12.1981”.