Aktualności

Poznajemy tajniki prawa!

Dnia 2 września w naszej szkole odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez Rządowe Centrum Legislacji. Uczniowie klas humanistycznych spotkali się ze stojącym na czele RCL dr. Krzysztofem Szczuckim, który przedstawił podstawowe informacje na temat norm prawnych i samego prawa. Następnie odbyło się konwersatorium poświęcone prawu karnemu i wybranym problemom tego działu prawa. Celem tego projektu  jest przybliżenie uczniom kwestii prawnych i legislacyjnych oraz pokazanie w praktyce pracy legislatora. Kolejne spotkania w ramach projektu będą miały formę wykładów, konwersatoriów oraz spotkań indywidualnych ze specjalistami z różnych dziedzin prawa.

Zdjęcia autorstwa Dominika Patory