Aktualności

LEKTURY…

LEKTURY na rok szkolny 2017/2018 LICEUM

Klasa I LO

 1. Biblia – wybrane fragmenty (Księga Rodzaju (fragm.), Księga Psalmów (wybór), Księga Hioba (fragm.), Księga Koheleta (fragm.), Ewangelie (wybrane przypowieści), Apokalipsa św. Jana (fragm.), Pieśń nad Pieśniami (fragm.)
 2. wybór poznanych mitów greckich ( podręcznik ; J. Parandowski Mitologia)
 3. Hezjod „Teogonia” (fragm.)
 4. „Do Demeter”
 5. Homer „Iliada” (fragm.),
 6. Sofokles „Król Edyp”
 7. Wybór liryki greckiej i rzymskiej
 8. Wincenty z Kielczy „ Hymn do świętego Stanisława”
 9. „Bogurodzica”
 10. „Posłuchajcie, bracia miła…”
 11. „Legenda o św. Aleksym” (fragm.)
 12. „Kwiatki św. Franciszka” (wybór)
 13. „Pieśń o Rolandzie” (fragm.)
 14. „Dzieje Tristana i Izoldy” (fragm.)
 15. „Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragm.)
 16. F. Villon „Wielki testament” (fragm.)
 17. Dante Alighieri „Boska Komedia” (fragm.)
 18. J. Kochanowski „Pieśni”(wybór), „Fraszki”(wybór), „Treny”(całość*/wybór), psalmy
 19.  M. Rej „Żywot człowieka poczciwego” (fragm.)
 20. W. Szekspir Makbet
 21. poznane wiersze: M. Sępa Szarzyńskiego, D. Naborowskiego*, J. A. Morsztyna, W. Potockiego ,
 22. Pamiętniki J. Chryzostoma Paska (fragm.)
 23. Kazania sejmowe P. Skargi „ (fragm.)
 24. Krasicki „Hymn do miłości ojczyzny”, Satyry” (wybór), „Bajki”(wybór), „Monachomachia (fragm.)
 25. J. Wybicki „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”
 26. Fr. Karpiński – wiersze (wybór)
 27. J. W. Goethe „Cierpienia młodego Wertera”

Klasa II LO

Poziom podstawowy:

1. I. Krasicki „Hymn do miłości ojczyzny”, „Satyry”(wybór), „Bajki”(wybór), „Monachomachia”(fragm..)
2. J. Wybicki „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”
3. F. Karpiński – wiersze (wybór)
4. J.W. Goethe „Cierpienia młodego Wertera”
5. A. Mickiewicz – wybór wierszy („Oda do młodości”, „Ballady i romanse”(wybór), „Sonety krymskie”(wybór)
6. A. Mickiewicz „Dziady” cz.II, III, IV
7. A. Mickiewicz „Konrad Wallenrod”(fragm.)
8. A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
9. J. Słowacki „Kordian”
10. J. Słowacki – wybór wierszy (min. ”Grób Agamemnona”, „Smutno mi Boże”, „Rozłączenie”)
11. C. Norwid – wybór wierszy
12. A. Asnyk – wybór wierszy
13. B. Prus „Kamizelka”
14. M. Konopnicka „Mendel Gdański”
15. E. Orzeszkowa „Nad Niemnem” (adaptacja filmowa+znajomość wskazanych fragm.. powieści)
16. B. Prus „Lalka”
17. Wybrane wiersze młodopolskie: Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Leopolda Staffa
18. F. Dostojewski „Zbrodnia i kara”
19. S. Żeromski „Ludzie bezdomni”
20. W.S. Reymont „Chłopi” (t.I)
21. S. Wyspiański „Wesele”

Poziom rozszerzony:

1. J.W. Goethe „Faust” (fragm.)
2. M. Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”
3. A. Mickiewicz „Konrad Wallenrod”
4. A. Mickiewicz „Liryki lozańskie” (wybór)
5. Z. Krasicki „Nie-Boska Komedia”
6. H. Sienkiewicz „Potop”
7. Wybrana realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (całość lub we fragm.), np. H. Balzaka „Ojciec Goriot”, E. Zoli „Nana” czy G. Flauberta „Pani Bovary”
8. Wybór wierszy poetów europejskich modernizmu
9. J. Conrad „Jądro ciemności”

Klasa III LO

Poziom podstawowy:

1. F. Dostojewski „Zbrodnia i kara” (zrealizowano w kl.II)
2. Wybrane wiersze młodopolskie: Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Leopolda Staffa
3. S. Żeromski „Ludzie bezdomni”
4. W.S. Reymont „Chłopi” (t.I)
5. S. Wyspiański „Wesele”
6. S. Żeromski „Przedwiośnie”
7. Wybór wierszy, np.: Jana Leśmiana, Juliana Tuwima, Jana Lechonia, Juliana Przybosia, Józefa Czechowicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, …..
8. W. Gombrowicz „Ferdydurke”
9. Z. Nałkowska „Granica”
10. B. Schulz – wybrane opowiadanie
11. T. Borowski – opowiadania („Pożegnanie z Marią”, „U nas, w Auschwitzu …”, „Proszę państwa do gazu”, „Bitwa pod Grunwaldem”)
12. H. Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”
13. G. Herling-Grudziński „Inny świat”
14. Wybrane wiersze, np.: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Ewy Lipskiej, Adama Zagajewskiego, Stanisława Barańczaka, ks. Jana Twardowskiego, ….
15. S. Mrożek „Tango”
16. A. Camus „Dżuma”

Poziom rozszerzony:

1. Wybrane wiersze młodopolskie: Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Leopolda Staffa
2. J. Conrad „Jądro ciemności”
3. F. Kafka „Proces”
4. M. Kuncewiczowa „Cudzoziemka”
5. S.I. Witkiewicz „Szewcy”
6. M. Białoszewski „Pamiętnik z powstania warszawskiego”(fragm.)
7. W. Gombrowicz „Trans-Atlantyk” (zrealizowano w kl.II)
8. Wybrane wiersze poetów współczesnych, np.: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Ewy Lipskiej, Adama Zagajewskiego, Stanisława Barańczaka, ks. Jana Twardowskiego, …
9. Inna wybrana powieść, opowiadanie lub zbiór opowiadań z XX lub XXI
10. Wybrany esej, reportaż, lub fragment dziennika/pamiętnika pisarza współczesnego
11. Wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej i polskiej