Aktualności

KALENDARZ SZKOLNY…

Kalendarz szkolny

   1       Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-   wychowawczych

4 września 2017 r.

2 Zimowa przerwa świąteczna

23 €- 31 grudnia 2017 r. 

3 Ferie zimowe

22 stycznia – 4 lutego 2018 r.

województwo warmińsko-mazurskie

4 Wiosenna przerwa świąteczna

 

29 marca -€“ 3 kwietnia 2018r.

5 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku

nauki w gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

ustali dyrektor CKE

6   Egzamin maturalny:

– część ustna

– część pisemna

ustali dyrektor CKE

7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

8 Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.