Aktualności

KALENDARIUM…

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 1. Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2016 roku
 2. Ferie zimowe: 23 stycznia – 5 lutego 2017 roku
 3. Wiosenna przerwa świąteczna: 13-18 kwietnia 2017 roku
 4. Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
  – część humanistyczna: 19 kwietnia 2017 roku
  – część matematyczno-przyrodnicza: 20 kwietnia 2017 roku
  – część z języka obcego: 21 kwietnia 2017 roku
 5. Egzamin maturalny:
  – część ustny i pisemny: 4-26 maja 2017 roku
 6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  23 czerwca 2017 roku
 7. Ferie letnie: 1 lipca – 31 sierpnia 2017 roku