Aktualności

Rekrutacja – wyślij podanie!

Nasza szkoła z roku na rok się rozwija. W tym roku planujemy otwarcie trzech klas pierwszych, w każdej z klas przewidujemy 24 miejsca:

 1. Klasa I humanistyczno-dziennikarska św. Jana Pawła II
  • Wszyscy rozszerzają język polski
  • Możliwe rozszerzenia dodatkowe (maksymalnie 2): historia, wos, biologia, język angielski, język niemiecki
  • Autorski program edukacji kulturalno-językowej
 2. Klasa I matematyczno-przyrodnicza bł. ks. Stefana Frelichowskiego
  • Wszyscy rozszerzają matematykę
  • Możliwe rozszerzenia dodatkowe (maksymalnie 2): fizyka, informatyka, geografia, język angielski, język niemiecki
 3. Klasa I biologiczno-chemiczna św. Matki Teresy z Kalkuty
  • Wszyscy rozszerzają biologię
  • Możliwe rozszerzenia dodatkowe (maksymalnie 2): chemia, fizyka, geografia, język angielski, język niemiecki

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą Szkołą zapraszamy do kontaktu z nami!

Nie jesteśmy objęci systemem rekrutacji elektronicznej, więc zapisy do naszej szkoły odbywają się w sposób tradycyjny, mianowicie:

 1. Zapraszamy z napisanym własnoręcznym podaniem, w którym będą następujące informacje:
  • Dane osobowe (Imię, nazwisko, adres, numer telefonu rodzica/opiekuna)
  • Wskazanie na profil, którym kandydat jest zainteresowany
  • Motywacja do nauki w naszej Szkole
  • Podanie można wysłać na lickatol@wp.pl lub wrzucić do skrzynki na listy przy naszej szkole.
 2. Po złożeniu podania, przy okazji rozmowy z kandydatem, poprosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w sekretariacie szkoły.
 3. Następnie zaprosimy kandydata wraz z rodzicami na spotkanie z dyrekcją szkoły, księdzem duszpasterzem oraz przedstawicielem organu prowadzącego.
 4. A potem już tylko czekamy na ogłoszenie list przyjętych kandydatów.