Aktualności

Jesteśmy srebrną szkołą rankingu „Perspektyw”

Nasze Liceum zajęło w tegorocznej edycji rankingu „Perspektyw” zaszczytne i mobilizujące do dalszej pracy 8 miejsce w województwie, a 276 w Polsce, co jest bardzo dużym awansem w stosunku do ubiegłego roku.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy są zaangażowani w poprawę jakości pracy szkoły – nauczycielom, uczniom i rodzicom! 

To duży sukces, ale jeszcze wiele przed nami!