Aktualności

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W piątek 13 XII 2019 roku, dokładnie w 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, spotkaliśmy się z panem Krzysztofem Kierskim, pracownikiem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie.

Spotkanie dotyczyło okoliczności towarzyszącym decyzjom podejmowanym przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego przy faktycznym zamachu stanu oraz tego, w jaki sposób to wydarzenie oddziaływało na Olsztyn i region.