Aktualności

Godz. Formacyjna #Niepodległa

Podczas spotkania na godzinie formacyjnej 14 września 2018 roku całą społecznością szkolną spotkaliśmy się z Panem Sebastianem Nowakowski z olsztyńskiej delegatury IPN. Tematem prelekcji było: „Marszałek Józef Piłsudski jeden z twórców Niepodległej”. Dziękujemy za to ciekawe spotkanie z historią.

Zdjęcia z wydarzenia: