Aktualności

Lektury klasy humanistycznej

Klasa I profil humanistyczny

 

 1. Biblia – Księga Rodzaju, Księga Psalmów, Księga Hioba , Księga Koheleta, Ewangelie (wybrane przypowieści), Apokalipsa św. Jana, Pieśń nad Pieśniami
 2. Sofokles, Antygona
 3. J. Parandowski, Mitologia
 4. Hezjod, Teogonia (fragm.)
 5. Homer, Iliada (fragm.)
 6. Horacy- wybrane liryki
 7. Wybór liryki greckiej i rzymskiej
 8. Wybór eseistyki Z. Kubiaka (poświęconej kulturze antycznej)
 9. Bogurodzica, Lament świętokrzyski, Hymn do św. Stanisława Wincentego z Kielczy
 10. Dzieje Tristana i Izoldy
 11. Legenda o św. Aleksym
 12. Pieśń o Rolandzie
 13. Kwiatki św. Franciszka
 14. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
 15. J. Kochanowski- wybór fraszek i pieśni
 16. J. Kochanowski, Treny (cykl)
 17. D. Alighieri, Boska Komedia (fragm.)
 18. M. Sęp- Szarzyński- wybrane sonety
 19. W. Szekspir, Makbet i Hamlet (fragm.)
 20. Poezja barokowa (D. Naborowskiego, J. A. Morsztyna)
 21. M. Cervantes, Don Kichote
 22. J. Chryzostom Pasek, Pamiętniki

 

 

Klasa II profil humanistyczny

 

Poziom podstawowy

 

Krasicki, Satyry, Bajki, Monachomachia(fragm.), Hymn do miłości ojczyzny
J. Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech
F. Karpiński – wiersze (wybór)
J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera
A. Mickiewicz, wybrane ballady, sonety i inne wiersze
A. Mickiewicz, Dziady cz. IV i III (przypomnienie cz. II)
A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod (fragm.)
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz
J. Słowacki, C. Norwid – wybór wierszy
A. Asnyk – wybór wierszy
B. Prus, M. Konopnicka- wybór nowelistyki
E. Orzeszkowa, Nad Niemnem (fragm.)
B. Prus, Lalka
F. Dostojewski, Zbrodnia i kara
J. Conrad, Jądro ciemności
Wybrane liryki młodopolskie
S. Żeromski, Ludzie bezdomni
W.S. Reymont, Chłopi ( t.I )
S. Wyspiański, Wesele
Słowacki, Kordian

 

Poziom rozszerzony

Z. Krasiński, Nie-Boska Komedia
J.W. Goethe, Faust (fragm.)
M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
G. Flaubert, Pani Bovary
Wybór wierszy poetów europejskich romantyzmu i modernizmu
Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski
Wybór eseistyki i reportaży polskich.
Arcydzieła światowej i polskiej kinematografii, spektakle teatralne.