Aktualności

Media a społeczeństwo

Chyba mało kto z nas potrafi wyobrazić sobie życie bez internetu. A o nowych mediach, wyjątkowej przestrzeni globalnej sieci rozmawialiśmy w Szkoła Katolicka w Olsztynie w XIII Liceum Ogólnokształcącym Katolickim im. Świętej Rodziny w Olsztynie z wyjątkowymi gośćmi: dr Joanna Frankowiak – autorką programów profilaktycznych z Wydział Nauk Społecznych UWM w OlsztynieAlina Stasiak Wizerunek i marka osób publicznych – blogerką, autorką książki pt.: „DROGA DO GWIAZD”, prowadzi komercyjnie profile społecznościowe, dr Wojciechem Szalkiewiczem – socjologiem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – „Kotarbiński”, specjalistą ds. marketingu politycznego, autorem książek ukazujących mechanizmy władzy. 


Losy współczesnego człowieka zależą coraz bardziej od mediów, od tego, co one komunikują i przekazują, do jakich wyborów motywują i jaki obraz świata prezentują. Paneliści dokonali próby odpowiedzi na pytanie: Kim jest współczesny człowiek w kontekście nowych mediów? Jaki obraz człowieczeństwa ze współczesnych mediów można odczytać? I na ile człowieczeństwo ma w mediach wartość?


Rozważania ekspertów miały, mimo gorzkich wniosków, niezwykłą wartość krytycznego spojrzenia na media z jednoznacznym wskazaniem negatywnych, ale też pozytywnych stron mediów.Goście uzasadniali, że relacja «człowiek – media» jest sprzężona i zwrotna, i dlatego potrzebuje kompleksowego spojrzenia zarówno od strony mediów, jak i od strony człowieka, który jest ich odbiorcą, a właściwie od strony ludzi, obecnych po jednej lub drugiej stronie medialnego przekazu.


Mamy nadzieję – że prezentowane w debacie owoce przemyśleń będą pomocne w urzeczywistnianiu się takiej wizji oddziaływania i użytkowania współczesnych mediów, które w oparciu o racjonalność myślenia, uczciwość w działaniu, otwartość na prawdę o człowieku i jego godności, będą służyć integralnemu rozwojowi człowieka i społeczności.

Niebawem relacja wideo przygotowana przez Telewizja Kopernik.