Aktualności

Rodzina najważniejsza!

Dnia 17 października 2017 Odział Okręgowy w Olsztynie zakończył cykl warsztatów mających przybliżyć młodzieży z XIII Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego im. Świętej Rodziny w Olsztynie zagadnienia katolickiej nauki społecznej w kontekście rodziny.

Uczniowie odkrywali pod okiem eksperta, czym powinna charakteryzować się polityka prorodzinna, dostosowana do naszych czasów, uwzględniająca wskazania Nauczania Społecznego Kościoła.

Szkoła nie może dobrze funkcjonować bez aktywności uczniów, podobnie jak demokracja – bez uczestnictwa obywateli. Ale kompetencji społecznych i obywatelskich nie da się zdobyć słuchając, gdy o nich mówi nauczyciel. Aby je w sobie wykształcić, trzeba naprawdę coś robić – samodzielnie, w małych zespołach, z całą klasą, z uczniami z innych klas. Oddział Okręgowy w Olsztynie stworzył taką przestrzeń, gdzie młodzi ludzie uczyli się współdziałania, planowania zadań i odpowiedzialności za ich wykonanie. To szkoła stanowi główną scenę życia publicznego, gdzie ci młodzi ludzie mogą przygotować się do pełnienia obywatelskich ról, które wszyscy (bez wyjątku!) będą w mniejszym lub większym zakresie pełnić. Młodzież w trakcie trwania programu wypracowała postulaty warunkujące trwałość małżeństw i rodziny. Rekomendacje zostaną zaprezentowane już 27.10.2017 podczas Podsumowania XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Galeria ze spotkania: