Aktualności

TYDZIEŃ MISYJNY…

W kontekście zainteresowania misjami, z inicjatywy Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych, powstała idea utworzenia Światowego Dnia Rozkrzewiania Wiary. Reskrypt Kongregacji ds. Rytów, podpisany przez prefekta kardynała Vicco w dniu 14 kwietnia 1926 roku, był aktem fundacyjnym Światowego Dnia Misyjnego, zwanego w Polsce Niedzielą Misyjną, która przypada na przedostatnią niedzielę października. Wydanie tego dokumentu przez Kongregację ds. Rytów świadczy przede wszystkim o duchowym charakterze tego dnia. Jednocześnie określono jego pięć najważniejszych celów:

  1. potrzebę gorącej modlitwy za ewangelizację,
  2. troskę o zrozumienie przez wiernych potrzeb misyjnych,
  3. ożywienie gorliwości misyjnej wśród kapłanów i wiernych,
  4. możliwość lepszego poznania Papieskiego Dzieła Misyjnych,
  5. konieczność wsparcia materialnego i duchowego na rzecz misji.

Pomódlmy się za naszych warmińskich MISJONARZY!

mapa_misjonarze