Aktualności

KONKURS BIBLIJNY…

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” już po raz dwudziesty pierwszy organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Materiał: Księga Daniela i Apokalipsa św. Jana w nawiązaniu
do hasła roku duszpasterskiego 2016/2017:
„Idźcie i głoście”. Materiałem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Edycja Świętego Pawła, 2011)

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:

– szkolny (14 marca 2017 r.)
– diecezjalny (25 kwietnia 2017 r.)
– ogólnopolski (5-6 czerwca 2017 r.)

Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym zagraniczne wyjazdy, nagrody rzeczowe oraz indeksy na uczelnie wyższe w Polsce m.in. KUL czy UKSW.

Zapisy i przygotowanie u ks. Radka

Źródło: www.okwb.pl