Aktualności

KONKURS LITERACKI…

KONURS LITERACKI „O RÓŻĘ MAŁEGO KSIĘCIA”

Konkurs Literacki „O Różę Małego Księcia” adresowany jest do uczniów olsztyńskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Każdy z uczestników powinien przygotować pięć wierszy lub prozę do pięciu stron (wydruk komputerowy) o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach. Utwory należy podpisać godłem (czyli wybranym przez autora słowem, pseudonimem, które utajni dane osobowe), a do prac dołączyć oddzielną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą czytelne dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, nr telefonu, adres oraz nr szkoły i klasę). Całość należy wysłać na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Konkurs Literacki „O Różę Małego Księcia”
ul. Dąbrowszczaków 3
10-538 Olsztyn

oraz dodatkowo na adres mailowy orozemalegoksiecia@mok.olsztyn.pl tytułem: Konkurs Literacki „O Różę Małego Księcia” + godło (bez podawania imienia i nazwiska).

Uwaga! Prace należy wysłać do 31 października 2016 roku.

Szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Korol