Aktualności | Życie szkoły

Jesteśmy srebrną szkołą rankingu „Perspektyw”

Nasze Liceum zajęło w tegorocznej edycji rankingu „Perspektyw” zaszczytne i mobilizujące do dalszej pracy 8 miejsce w województwie, a 276 w Polsce, co jest bardzo dużym awansem w stosunku do ubiegłego roku. Bardzo dziękujemy...

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W piątek 13 XII 2019 roku, dokładnie w 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, spotkaliśmy się z panem Krzysztofem Kierskim, pracownikiem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Spotkanie dotyczyło okoliczności towarzyszącym decyzjom podejmowanym...

Prezentacja patronki klasy – bł. Doroty z Mątów

W piątek – 15 listopada 2019  roku – na godzinie formacyjnej klasa I bł. Doroty z Mątów pod  kierunkiem wychowawczyni dr Małgorzaty Kolenkiewicz zaprezentowała wspólnocie szkolnej swoją patronkę.  Zachęcamy do zapoznania się tą nietuzinkową...

Życie duchowe rtm. Witolda Pileckiego

W środę 13 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie z dr Anną Mandrelą, która zajmuje się, między innymi, odkrywaniem ścieżek życia rotmistrza Witolda Pileckiego ze szczególnym uwzględnieniem jego duchowości i społecznego zaangażowania. To spotkanie...