Aktualności

FINALISTKI LIV OLiJP

Uczennice III klasy o profilu humanistycznym, Natalia Bobrowska i Julia Maciejko, zdobyły tytuł FINALISTY LIV OLiJP.
Rok przed maturą dziewczęta zapewniły sobie zwolnienie z egzaminu maturalnego z języka polskiego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości (na poziomie podstawowym, rozszerzonym i ustnym).
▪️Olimpiada Literatury i Języka Polskiego organizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim.
▪️Zawody III stopnia(finał), na poziomie ogólnopolskim, składają się z części pisemnej i ustnej. Komitet Główny, po przeprowadzeniu zawodów na tym szczeblu, ustala listy finalistów i laureatów.
▪️Uczestników finału obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności ujęty w podstawie programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych na poziomie rozszerzonym oraz zagadnień, lektur i opracowań naukowych znajdujących się na liście lektur olimpijskich.
Gratulujemy wielkiego sukcesu, który wieńczy roczne przygotowania
Dziękujemy za piękne reprezentowanie naszego okręgu w finale
Opiekunem merytorycznym i nauczycielem prowadzącym jest p. Katarzyna Korol.