Aktualności

Rekolekcje wielkopostne 2024

Dziękujemy O. Cordianowi Szwarcowi OFM za głoszone nauki rekolekcyjne, za towarzyszenie nam w drodze sprzyjającej osobistej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas do Paschy Jezusa Chrystusa.

  • Księdzu Krzysztofowi Lasce jesteśmy wdzięczni za przygotowanie i pomoc w przeżyciu rekolekcji.
  • Modlitwa, post, jałmużna – trzy filary chrześcijaństwa – to droga wiodąca na spotkanie z żywym Bogiem
  • Post i jałmużna stanowią «dwa skrzydła modlitwy», dzięki którym może ona łatwiej się wznieść i dotrzeć do Boga
  • Pustynia jest przestrzenią, w której nasza wolność może dojrzeć w osobistej decyzji, by nie popaść na nowo w niewolę