Aktualności

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

📣NATALIA BOBROWSKA, uczennica klasy III FK o profilu humanistycznym,
📣 JULIA MACIEJKO, uczennica klasy III FK o profilu humanistycznym,
📣POLA SZCZERBUK, uczennica klasy IV JP o profilu humanistycznym
zakwalifikowały się do części ustnej zawodów II stopnia (okręgowych) LIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Nasze uczennice uzyskały bardzo wysokie wyniki w części pisemnej etapu okręgowego.
✔️W zawodach II stopnia uczestników obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności ujęty w podstawie programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych na poziomie rozszerzonym.
✔️Pierwsza odsłona tego etapu to zawody pisemne, które składały się z dwóch części. Najpierw uczestnicy napisali rozprawkę lub pracę o charakterze interpretacyjnym i test językowy. Następnie została ogłoszona lista zawodników dopuszczonych do części ustnej zawodów II stopnia.
✔️W części ustnej uczennice będą odpowiadać na pytania komisji.
✔️Uczennice przystąpią do zawodów ustnych 2 marca. Ten etap to decydujący bój o finał.
Nauczycielem prowadzącym i opiekunem merytorycznym jest p. Katarzyna Korol.
Gratulujemy!