Aktualności

Współpraca z Rządowym Centrum Legislacyjnym

W dniu 1 lipca w naszej szkole została podpisana umowa współpracy pomiędzy Rządowym Centrum Legislacyjnym reprezentowanym przez dr Krzysztofa Szczuckiego a dyrektorem szkoły Joanną Breńkacz. Współpraca dotyczyć będzie wzbogacania programu z WOS w informacje z zakresu nauk prawniczych. W szkole odbywać się będą spotkania, warsztaty, seminaria rozszerzające wiedzę prawniczą, a także spotkania mentoringowe, w trakcie których, każdy zainteresowany uczeń będzie mógł omówić  ze swoim mentorem „praktykiem prawa” swoje przemyślenia i wątpliwości. Uczniowie będą uczestniczyć w wycieczkach w czasie których zwiedzać będą sądy i Sejm RP.