Aktualności

Zebranie z rodzicami klas I

Zebranie z rodzicami klas pierwszych odbędzie się

10 września 2020 roku o godzinie 16:30 w budynku szkoły.

Maseczki są obowiązkowe, a ich brak poskutkuje
brakiem możliwości udziału w zebraniu!

W spotkaniu może wziąć udział rodzic/opiekun bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji.