Aktualności

Życie duchowe rtm. Witolda Pileckiego

W środę 13 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie z dr Anną Mandrelą, która zajmuje się, między innymi, odkrywaniem ścieżek życia rotmistrza Witolda Pileckiego ze szczególnym uwzględnieniem jego duchowości i społecznego zaangażowania.

To spotkanie było bardzo odkrywcze i mogliśmy dowiedzieć się o wielu nowych faktach z życia tego bohatera, który na ochotnika zgłosił się do Auschwitz.