Aktualności

KONKURS FILMOWY

Przypominam, że do 15 listopada trwa w naszej szkole konkurs filmowy.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FILMOWEGO

 

  1. Nazwa konkursu:

Szkolny konkurs filmowy: OLSZTYN KATOLIK (film promocyjno-reklamowy)

 

  1. Zasięg konkursu:

liceum, gimnazjum i klasa VII w szkole katolickiej przy ul. Mickiewicza 10

 

Termin przeprowadzenia:

 

o Termin ogłoszenia konkursu – 15 wrzesień 2017 r.

o Termin dostarczenia prac do 6 listopada 2017 r. (do godz. 14.00).

 

  1. Finał konkursu: rozdanie nagród: 17 listopada 2017 r. godz. 8.00

 

  1. Organizator:

Prefekt Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny w Olsztynie

 

  1. Cele konkursu – film może zawierać informacje dotyczące:

 

– popularyzacji działań uczniów naszej szkole;

– popularyzacji historii szkoły;

– ukazanie aspektu duchowej formacji uczniów;

– pokazanie zalet naszej szkoły;

– pobudzenie aktywności twórczej młodzieży;

– promocja szkoły w mediach społeczniościowych;

 

  1. Uczestnicy:

 

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasa VII, II-III gimnazjum i I-III liceum:

Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny w Olsztynie;

– udział uczniów w konkursie jest bezpłatny;

– konkurs polega na samodzielnym lub zespołowym przygotowaniu pracy w formie filmu.

 

  1. Zasady tworzenia filmu:

 

– uczeń wykonuje prace indywidualnie lub zespołowo;

– technika: film wykonany w dowolnym programie do tworzenia filmów;

– wielkość prac: do 3-5 minut;

– zapis cyfrowy w formacie: mpeg, avi lub mp4;

– wszystkie prace ze szkoły powinny być opisane w pliku tekstowym (imię, nazwisko autora lub autorów, tytuł filmu);

– filmy powinny wyrażać własną inwencję artystyczną autora i nie mogą być powieleniem istniejących projektów;

– dopuszcza się wykorzystanie w pracach gotowych grafik, zdjęć, filmów, dźwięków, tekstów itp., jednak należy w pracy podać wykorzystane źródła oraz do pracy należy załączyć bibliotekę z oryginałami grafik, zdjęć, filmów, dźwięków itp.

– każdy może zgłosić dowolną ilość filmów;

– w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie;

 

  1. Sposób dostarczania prac:

 

Prace należy dostarczyć do prefekta lub do sekretariatu szkoły na płycie CD lub DVD z dopiskiem Szkolny konkurs filmowy – Imię Nazwisko autora/autorów – Tytuł filmu.

 

  1. Sposób wyłonienia zwycięzcy:

 

– filmy dopuszczone do konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym szkolnym profilu facebook’owym w dniu 7 listopada

– wygra film, który w okresie jednego tygodnia uzyska największą liczbę polubień

 

  1. Uwagi

 

– prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane;

– prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu;

– organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych (w całości i we fragmentach) bez wypłacania honorariów autorskich;

– uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych swoich danych osobowych oraz wizerunku dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w konkursie.

– oddanie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.