Aktualności

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI…

1 marca 2017 roku nasza delegacja szkolna wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Główne obchody odbyły się o godz. 12:00 przed pomnikiem AK przy ul. Dąbrowszczaków. Historia uczy, że pamięć o bohaterach trwa nawet jeżeli wielu zależało na tym, by nikt ich nie wspominam.


APEL PAMIĘCI POLEGŁYCH I ZAMORDOWANYCH
PRZEZ KOMUNISTÓW ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Wzywam Żołnierzy Wyklętych – cywilnych i wojskowych Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

  • Jana Stanisława Jankowskiego – wicepremiera „Delegata Rządu na Kraj”, zamordowanego w Sowieckim Więzieniu w 1953 r.,
  • gen. Leopolda Okulickiego ostatniego komendanta głównego AK, zamordowanego w Sowieckim Więzieniu w Wigilię 1945 r.,
  • Kazimierza Pużaka przewodniczącego Rady Jedności Narodowej, zamordowanego w więzieniu w Rawiczu, w 1950 r.,
  • Generała Augusta Emila Fieldorfa zastępcę komendanta głównego AK, powieszonego w 1953 r. w Warszawie.

STAŃCIE DO APELU !

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !

Wzywam Was żołnierze wyklęci, którzy z bronią w ręku walczyliście o ideały w których zostaliście wychowani w okresie gdy Polska cieszyła się wolnością, poszanowaniem wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

STAŃCIE DO APELU !

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !

Do Was wołam żołnierze Wojska Polskiego walczący w szeregach Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Batalionów Chłopskich, a następnie organizacji NIE, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego i wszystkich pozostałych zbrojnych i cywilnych, formacji antykomunistycznego podziemia.

STAŃCIE DO APELU !

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !

Do Was wołam dowódcy oddziałów partyzanckich, którzy w okresie ciemnej nocy stalinowskiego terroru poderwaliście naród do walki. Wzywam Was waleczni żołnierze powstania antykomunistycznego wszystkich Was oficerowie, podoficerowie i szeregowi, którzy do końca pozostaliście wierni żołnierskiej przysiędze.

STAŃCIE DO APELU !

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !

Wzywam zamordowanych Żołnierzy Wyklętych organizatorów i przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kontynuatorów idei Polskiego Państwa Podziemnego Członków IV Zarządu pełniących w Polskim Państwie Podziemnym funkcje dowódcze, wspólnie rozstrzelanych 1 marca 1951 roku: ppłk. Łukasza Cieplińskiego (Pługa) Prezes IV Zarządu Zrzeszenia WiN, mjr. Adama Lazarowicza (Klamrę) zastępcę Prezesa IV Zarządu Głównego WiN, mjr Mieczysława Kawalca kierownika wydziału informacji i propagandy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, kpt. Józefa Batorego ,,Argusa” szefa łączności zewnętrznej IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, por. Karola Chmiela (Groma) doradcę politycznego prezesa WiN, żołnierza Batalionów Chłopskich, por. Józefa Rzepkę (Znicza),członka Zarządu WiN, Wzywam Ciebie rozstrzelany majorze Zygmuncie Szendzielorzu pseudonim ,,Łupaszko”, dowódco V i VI Wileńskiej Brygady AK , Wzywam Ciebie Hieronimie Dekutowski pseudonim „ZAPORA”. Wzywam Was najznakomitsi żołnierze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i innych formacji antykomunistycznego podziemia: Wzywam Zdzisława Brońskiego pseudonim „USKOK”, Mariana Bernacika pseudonim „ORLIK”, Edwarda Taraszkiewicza pseudonim „ŻELAZNY”, Stanisława Sojczyńskiego pseudonim „WARSZYC”, Józefa Kurasia pseudonim „OGIEŃ”, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Danutę Siedzikównę pseudonim „INKA”, I Ciebie wzywam ostatni partyzancie Niepodległej Polski Józefie Franczaku pseudonim „LALEK”.

STAŃCIE DO APELU !

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !

Wzywam Was bohaterscy kapelani oddziałów zbrojnych podziemia antykomunistycznego. Wzywam Was księża zamordowani za krzyż, wiarę i wolność przez stalinowskich oprawców z NKWD, UB i SB. Wspominam Was walczących z bronią w ręku z przeważającymi siłami NKWD, Armii Czerwonej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i pozostałych formacji komunistycznego aparatu represji.

STAŃCIE DO APELU !

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !

Wspominamy Was zamordowanych w kazamatach NKWD, UB, Informacji Wojskowej i komunistycznych więzieniach. Wzywam Was ofiary więzień zamku lubelskiego, Wronek, Rawicza, Fordonu Rembertowa, Rakowieckiej, Koszykowej, WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego. Apeluję do Was skazanych w pokazowych procesach, wywiezionych na nieludzką ziemię do Związku Sowieckiego, Was których miejsca spoczynku do dnia dzisiejszego nie są znane.

STAŃCIE DO APELU !

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !

Wzywam Was bohaterscy harcerze, którzy jako nastolatkowi nie poddaliście się przybyłemu ze wschodu zniewoleniu. Wzywam Was młodzi konspiratorzy z setek antykomunistycznych organizacji młodzieżowych, którzy nie poddali się przybyłej na sowieckich bagnetach władzy. Wzywam Was zamordowani, represjonowani w okresie PRL-u opozycjoniści.

STAŃCIE DO APELU !

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !

NIECH DOBRY BÓG WYNAGRODZI WASZĄ MĘKĘ,
A PAMIĘĆ O WAS ZACHOWAJĄ POTOMNI.