Aktualności

14.10. 2014-Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 14.10.2014 w naszej szkole obchodziliśmy święto wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Rozpoczęliśmy od wspólnej mszy świętej, po której nastąpiło uroczyste ślubowanie klas pierwszych gimnazjum – klasy I P- bł. Piotra Frassatiego i klasy I R- św. Rafała Kalinowskiego .  Po mszy świętej i wspólnym odśpiewaniu hymnu naszej szkoły udaliśmy się do auli na część artystyczną, która została przygotowana przez klasy pierwsze pod czujnym okiem wychowawców: p. Małgosi Dery i p. Karoliny Cudnik. Oklaskom dla występujących nie było końca. Uczniowie rozdali także zebranym nauczycielom i pracownikom kwiaty, będące wyrazem podziękowania za ich pracę i zaangażowanie.  Po zakończeniu części artystycznej udaliśmy się na poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy za pamięć i życzenia!