Rada Rodziców

„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą” /św. Augustyn/

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Przewodniczący – Katarzyna Soczewica – Targońska
  2. Wiceprzewodniczący – Nelly Chojnowska
  3. Skarbnik – Anna Lisewska
  4. Sekretarz – Grzegorz Krebs
  5. Członek Zarządu – Małgorzata Dramińska-Wiktorowicz

Powstał fundusz, który pozwoli na wspieranie działań szkoły, min. zakup nagród w konkursach, turniejach, wsparcie uczniów, którzy na skutek wypadków losowych znaleźli się w trudniej sytuacji, wydatków szkolnych, które są nie klasyfikowane, czy też w związku ze Świętem Edukacji – (14 października ślubowanie) kwiatów lub innej formy wyrażenia naszej wdzięczności za trudną pracę z naszymi pociechami.

Wpłaty można dokonać u skarbników klasowych lub jeżeli Państwu będzie wygodniej na konto. W tym celu został założony rachunek oszczędnościowych w PKO BP

nr rachunku: 62 1020 3541 0000 5902 0324 6378

Przy wpłatach prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy do której uczeń chodzi.