Rekrutacja 2023/2024

Harmonogram rekrutacji

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać do 21 czerwca 2023 r. (Wniosek do pobrania TUTAJ)
 2. Wniosek należy uzupełnić o kopię świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty w terminie od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r.
 3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 14 lipca 2023 r.
 4. W terminie od 23 czerwca 2023 r. do 20 lipca 2023 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 5. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 21 lipca 2023 r. do godz. 12:00

 

Nasza szkoła z roku na rok się rozwija. W tym roku planujemy otwarcie trzech klas pierwszych, w każdej z klas przewidujemy 24 miejsca:

 

Klasa I humanistyczna

 • Wszyscy rozszerzają język polski
 • Możliwe rozszerzenia dodatkowe (maksymalnie 2): historia, wos, biologia, język angielski, język niemiecki
 • Autorski program edukacji kulturalno-językowej

Klasa I matematyczno-fizyczna

 • Wszyscy rozszerzają matematykę
 • Możliwe rozszerzenia (maksymalnie 2): fizyka, informatyka, geografia, język angielski, język niemiecki

Klasa I biologiczno-chemiczna

 • Wszyscy rozszerzają biologię
 • Możliwe rozszerzenia (maksymalnie 2): chemia, matematyka, język angielski, język niemiecki
 •  
Dodatkowe języki obce, których uczymy w szkole to niemiecki i włoski.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą Szkołą zapraszamy do kontaktu z nami!

 

Nie jesteśmy objęci systemem rekrutacji elektronicznej, więc zapisy do naszej szkoły odbywają się w sposób tradycyjny, mianowicie:
 1. Prosimy wypełnić wniosek, w którym będą następujące informacje:

  • Dane osobowe (Imię, nazwisko, adres, numer telefonu rodzica/opiekuna)

  • Wskazanie na profil, którym kandydat jest zainteresowany

  • Motywacja do nauki w naszej Szkole

  • Wniosek trzeba złożyć w sekretariacie szkoły lub wrzucić do skrzynki na listy przy naszej szkole, bądź wysłać w formie skanu na adres lickatol@wp.pl .

 2. Następnie zaprosimy kandydata wraz z rodzicami na spotkanie z dyrekcją szkoły, księdzem oraz przedstawicielem organu prowadzącego.

 3. A potem już tylko czekamy na ogłoszenie list przyjętych kandydatów.

 4. Wszystkie terminy, którymi się posługujemy opierają się na Zarządzeniu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

   

Wniosek do wydrukowania:

DEKLARACJA-ZAPISU-23-24-1