Dla absolwentów szkół podstawowych – 5-letnie Technikum Informatyczne

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć jedną klasę pierwszą dla absolwentów dotychczasowych szkół podstawowych.

 • Klasa I św. Matki Teresy z Kalkuty
  • 24 miejsca
  • Informatyka na poziomie rozszerzonym
  • Drugi język do wyboru między językiem niemieckim a włoskim
  • Nauka programowania
  • Nowoczesne pracownie przedmiotów zawodowych

W każdej z klas realizowany jest program wychowawczy oparty na Katolickiej Nauce Społecznej.