Dla absolwentów szkół podstawowych – 4-letnie Liceum

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze dla absolwentów dotychczasowych szkół podstawowych.

 • Klasa I św. Królowej Jadwigi (humanistyczno-dziennikarska)
  • 24 miejsca
  • Język polski na poziomie rozszerzonym
  • Do wyboru dodatkowo (maksymalnie trzy przedmioty): historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, język angielski, język niemiecki
  • Drugi język do wyboru między językiem niemieckim a włoskim
  • Warsztaty dziennikarskie
  • Edukacja filmowa
  • Łacina
  • Lekcje filozofii
 • Klasa I św. Doroty z Mątowów (matematyczno-przyrodnicza)
  • 24 miejsca
  • Matematyka na poziomie rozszerzonym
  • Do wyboru dodatkowo (maksymalnie trzy przedmioty): fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, język angielski, język niemiecki
  • Drugi język do wyboru między językiem niemieckim a włoskim
  • Łacina medyczna (1 klasa)
  • Udział w warsztatach naukowych

W każdej z klas realizowany jest program wychowawczy oparty na Katolickiej Nauce Społecznej.