Rekrutacja 2021/2022

Harmonogram rekrutacji

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać do 21 czerwca 2021 (Wniosek do pobrania TUTAJ)
 2. Wniosek należy uzupełnić o kopię świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 4. W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 5. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

Nasza szkoła z roku na rok się rozwija. W tym roku planujemy otwarcie dwóch klas pierwszych, w każdej z klas przewidujemy 24 miejsca:

 1. Klasa I humanistyczno-dziennikarska św. Faustyny Kowalskiej
  • Wszyscy rozszerzają język polski
  • Możliwe rozszerzenia dodatkowe (maksymalnie 2): historia, wos, biologia, geografia, język angielski, język niemiecki
  • Autorski program edukacji kulturalno-językowej
 2. Klasa I przyrodnicza bł. ks. Carlo Acutisa
  • Możliwe rozszerzenia (maksymalnie 3): biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, geografia, język angielski, język niemiecki

Dodatkowe języki obce, których uczymy w szkole to niemiecki i włoski.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą Szkołą zapraszamy do kontaktu z nami!

Nie jesteśmy objęci systemem rekrutacji elektronicznej, więc zapisy do naszej szkoły odbywają się w sposób tradycyjny, mianowicie:

 1. Prosimy wypełnić wniosek, w którym będą następujące informacje:
  • Dane osobowe (Imię, nazwisko, adres, numer telefonu rodzica/opiekuna)
  • Wskazanie na profil, którym kandydat jest zainteresowany
  • Motywacja do nauki w naszej Szkole
  • Wniosek można wysłać w formie skanu na adres lickatol@wp.pl lub wrzucić do skrzynki na listy przy naszej szkole.
 2. Następnie zaprosimy kandydata wraz z rodzicami na spotkanie z dyrekcją szkoły, księdzem duszpasterzem oraz przedstawicielem organu prowadzącego.
 3. A potem już tylko czekamy na ogłoszenie list przyjętych kandydatów.

Wniosek do wydrukowania: